دریافت

آنلاین

وقت ملاقات(نوبت)

با تکمیل فرم ذیل،می توانید به صورت اینترنتی نوبت دریافت کنید.پس از تکمیلی فرم و ثبت اطلاعات،به جهت سهولت شما، اتوماتیک به درگاه پرداخت هدایت خواهید شد و در همین بستر،مبلغ ویزیت را پرداخت خواهیدکرد تا دیگر نیازی به پرداخت حضوری در مطب نباشد.
payment error
ما قادر به پردازش پرداخت شما نیستیم. لطفا مجددا تلاش کنید.
status ok
از درخواست شما متشکریم!
شماره تأیید شما: