تشخیص به موقع و صحیح

=

درمان کامل و موثر

home 5 clinic dots
Dr. Mojtaba Kazemi, Photo 1

ساعات کاری مطب

در ساعت های ذیل،در خدمت شما هستم.

شنبه : 4 بعد از ظهر - 8 شب
دوشنبه : 4 بعد از ظهر - 8 شب
چهارشنبه : 4 بعد از ظهر - 8 شب

نظرات مراجعین